HZ. ÖMER (R.A.) Bir gün Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle an­lattılar: «Rüyâmda, ümmetim bana gösterildi. Birer birer önümden geçtiler. Bir kısmının göm­leği dizinde, bir kısmının dizden aşağı bir kıs­mının da dizden yukarı idi. Fakat Ömer’i yer­lere sürünen bir gömlekle gördüm» buyurdu­lar. Ashâb-ı güzün: – Yâ Rasûlallah! Bu rüyânızı nasıl tâbir edersiniz? diye sordular. – Dîn-i mübîn ile tâbir ederim. Zira onun halifelik zamanı uzundur ve İslâm dîni her ta­rafa yayılır, buyurdular. (Buharî-Müslim) «Allah, Hak sözü Ömer’in dilinden ve kal­binden geçirdi. Nerede olursa olsun Hak Ömer iledir. Ömer’den hayırlı bir kimse üzerine gü­neş doğmamıştır.» (Camiussagir) ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN Er-Rahîm: (Pek ziyâde merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükâfatlandırıcı.) El-Melik: (Bütün kâinatın sahibi, bi’l-esâle ve mutlak surette hükümdarı. El-Kuddûs: Hatâdan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz.)