YALNIZ ALLAH RIZASI İÇİN YAPINCA

Abdullah b, Ömer (r.a.)’den rivayete gö­re, Peygamber (s.a.v.)’in şöyle dediğini işit­tim, demiştir:
«Sizden evvel geçenlerden üç kişi yola çıktılar, geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir taş düştü ve ma­ğaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine şöyle dediler: «İyi amellerimizle dua etmekten baş­ka bizi buradan hiç bir şey kurtaramaz.» içlerinden birisi:
«- Allahım! Benim çok ihtiyar annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlara bir şey içirmezdim. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiş­tim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Ak­şam yemeklerini hazırladım, fakat onları uyu­muş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece akşam sütü içmeyi hoş görme­dim. Nihayet sabah ışıdı. Çocuklar ayakları­mın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken an­nem, babam uyandılar ve akşam sütlerini iç­tiler. Allah’ım! Eğer bu işi senin rızan için yapmışsam bu taştan bizi kurtar.» dedi. Taş bir parça açıldı; lâkin çıkacak gibi değildi. İkin­cisi şöyle dedi.
«- Allah’ım! Amcamın bir kızı vardı ki, onu herkesten ziyade seviyordum. Onunla
(Devamı yarın)