KEREM EHİLLERİ

Abdullah bin Abbas (r.a.)’den rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir:
Kıyamet günü olduğunda bir münadî şöy­le nida edecektir:
– Kerem ehillerinin kimler olduğunu bu­gün bileceksiniz! Her hallerinde Allah (c.a.)’a hamdedenler kalkıp gelsinler.
Bu nida üzerine kalkıp sür’atle cennete giderler. Sonra bir münadi şöyle nida eder:
– Kerem ehillerinin kimler olduğunu bu­gün bileceksiniz! «Gece yanlarını yatakların­dan ayıranlar.» gelsinler. (Secde-16)
Sonra bir münadi şöyle nida eder:
– Kerem ehillerinin kimler olduğunu bu­gün bileceksiniz! «Kendilerini ne ticaretin, ne de alışverişin, Allah’ı zikirden, namazı dosdoğ­ru kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoymadı­ğı rical» (Nur-37) gelsin.

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ’DAN

Eş-Şehîd: (Her zamanda ve her yerde hâzır ve nazır.)
El-Hak: (Varlığı hiç değişmeden du­ran.)
El-Vekîl: (İşlerini yoluyla kendisine bırakanların işini düzeltip onların yapabilece­ğinden daha iyi te’min eden.)