CİMRİLİK Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’in Âl-i İmran Sûresi 18. Âyetinde meâlen: «Allah Teâlâ’nın, kendilerine -fazlından olarak- verdiği şey­den cimrilik edenler; bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Hayır… Bu on­lar için bir şerdir. O cimrilik ettikleri şey, kıyâ­met gününde boyunlarına dolanacaktır. Ve göklerin ve yerin mirası Allah Teâlâ içindir. Ve Hak Teâlâ, yaptığınız her şeyden tamamiyle haberdardır.» buyuruyor. Cömertlerin en cömerdi, Peygamberimiz (s.a.v.) dahi, şu kelimelerle duada bulunurdu: «Allahım!.. korkaklıktan Sana sığınırım. Cimrilikten Sana sığınırım. Bunaklık getiren ömür­den Sana sığınırım. Dünya fitnesinden ve ka­bir azabından Sana sığınırım.» Cimrilikten kurtulmanın çaresini de gene Peygamber Efendimiz (s.a.v.) den öğrenelim: «(Şu üç (haslet) kimde bulunursa nefsin, cimriliğinden korunmuş olur: Zekâtını ödeyen, misafiri konuklatıp doyuran, bir de felâkete uğrayanlara yardım edip veren kimse.» Unutmayalım ki, cimriler cehennemden bir daldır. Cimrilikten Allaha sığınalım. ESMÂ’ÜL HÜSNÂ’DAN El-Hakim: (Buyrukları ve bütün işleri hik­metli)