ARŞ-I A’LÂ’NIN ALTINDA

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:

Allahu Teâlâ hiç bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, yedi sınıf insanı kendi göl­gesi altında gölgelendirir:

1.Adaletten ayrılmayan devlet reisi,

2.Allah’a ibadet etmeyi şiar edinen genç,

3.Camiden döndükten sonra, tekrar oraya dönünceye kadar kalbi camiye bağlı olan mü’min.

4.Allah için birbirini seven iki kişi.

5.Tek başına iken Allah’ı anıp gözlerin­den yaş akıtan kişi.

6.Soylu ve güzel bir kadının zina tekli­fini, ben Allah’tan korkarım diyerek reddeden kimse.

7.Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse.

BİR FİLOZOF ŞÖYLE DEMİŞTİR

«Akıllının düşmanlığı zarar bakımından ahmağın dostluğundan daha azdır. Çünkü ah­mak fayda verebileceği halde, çok kere zarar yapar ve yaptığı zararın bir hududu yoktur.»

KEVSER SURESİ (3 ayet)

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman, Rahim Allah’ın ismiyle)

(Habibim) hakikat biz sana kevseri verdik O halde Rabbin için namaz kıl. Kurban kes sana buğzeden (yok mu?) zürriyetsiz olan şüphesiz odur. (1-3)