Zarar ve mukâbele bi’z-zarar yoktur.

Yani, zarar vermek yasak olduğu gibi zarar verene aynı şekilde zarar ile karşılık vermek de yoktur, bu durumda hâkime müracaat edilir.

Aynı lafizda hadis-i şerif vardır.