Zarar kadîm olmaz

Bu madde ile yukarıdaki maddeye bir istisna getirtilmiş olmaktadır. Her ne kadar kadim olan bir şey olduğu gibi bırakılsa da, bir zarar kadîm de olsa giderilmelidir.

Yâni zarar, murûr-u zamana uğramaz.

Meselâ eskiden beri umumi yola alan bir pis su, eskiden beri akıyor denerek öylece bırakılmaz.