Zarar izale olunur

Zarar giderilir, ancak usulü dairesinde. Misli ile degil.

Misal, bir malı zayi edenden aynısını ödemesi veya kıymetini ödenmesi istenir.