Zarar-ı eşedd zarar-ı ehaff ile izale olunur

Bir zarar, derece olarak daha hafif olan zarar ile giderilir.

Misal, birisinin hayvanı, başka birine ait değerli bir taşı mesela inciyi yutsa bakılır; eğer hayvan daha değerli ise hayvan sahibi incinin parasını karşı tarafa öder, bu kural işletilmese hayvanı kesip inciyi çıkarmak gerekecekti.