Zarar-ı âmmı def için zarar-ı hâs ihtiyar olunur

Umumun (toplumun veya bir yerdeki çoğunluğun) zararını def etmek icin bir şahsın zarara girmesi tercih edilir.

Misal: Ahşap mahallelerde çıkan yangının yayılmasını onlemek icin yayilma güzergâhındaki bazi evler yıkılır.

Osmanlı Devleti’ndeki kardeş katli meselesi de bu kaideye dayanır. Daha büyük fitneler ve iç savaşlar çıkıp kitlesel olarak müslüman kanı dökülmesini önlemek için Osmanlı Sultanları kendi evlat ve kardeşlerini feda etmişler, onları öldürerek daha fazla kan dökülmesini önlemişlerdir