Zarar bi-kaderi’l imkan def olunur.

Zarar, imkan dahilinde giderilir.

Çalınan bir mal, tüketilmiş ise aynını ödemek imkansız hale geldiği için mislini veya değerini öder…