Ukûdda itibar, maksat ve meâniyedir; elfâz ve mebânîye değil (Mecelle K. 3)

Akidlerde (sözleşmelerde), sözlere ve şekillere değil; maksat ve mânalara itibar edilir.

Yani yapılan sözleşmelerde kullanılan sözler ve kastedilen anlam farklı ise, söze değil anlama bakılır.

Ancak bu madde, sözlere itibar etmenin mümkün olmadığı durumlarda geçerlidir. Yoksa sözler, maksatları ifade eden vasıtalar olduğu için tamamen ihmal edilemez.