Tabip Ali b. Cehm (r.âleyh) demiştir ki: “Abbasî Halifelerinden el Mütevekkil Alallâh, beni yanına çağırarak: “Gözümü tedavi etmek için çok gayret gösterdin, buna rağmen ancak gözün iltihâbını artırdın! Alimlere sor, bu konuda Peygamber (s.a.v.)’den bir hadis biliyorlar mı?” dedi. Ben de Ahmed b. Hanbel (r.a.)’in yanına vardım ve sordum. Şöyle dedi: Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayetle Peygamberimiz (s.a.v.): “Mantar, ekip dikmeden kendiliğinden biten bir bitkidir, suyu ise göz hastalığına karşı şifâdır” buyurmuştur. Halife el Mütevekkil’e döndüm ve haber verdim. Bunun üzerine bana “Yuhannâ b Mâsûye’yi bana çağır!” dedi. Mütevekkil ona: “Mantarın suyu nasıl çıkarılır?” dedi. Yuhannâ: “Ben çıkarırım” dedi. Ve bir mantar aldı, kabuğunu soydu, hafifçe haşladı sonra ikiye böldü ve suyunu mil ile çıkardı ve bununla Mütevekkil’in gözüne sürme gibi çekti, ikinci çekişinde gözü iyileşti. Durum Yuhannâ’nın tuhafına gitti de: “İnanıyorum ki sizin sahibiniz (Peygamberiniz) gerçekten hekim bir kimseymiş” dedi.(Süyûtî, Tıbbü’n-Nebevi, s.336)

 BASUR (HEMOROİD)

Kalın bağırsağın alt kısmındaki kan damarlarının genişleyip şişmesidir. Makat’ın içinde ve dışında meme yapabilir.

Korunma: Peygamberimiz (s.a.v.): “Sizlere su ile temizlenmenizi (taharetlenmenizi) tavsiye ederim. Zira makadın iyi temizlenmesi basur hastalığından koruyucudur” buyurmuştur. (İ.Sünni vr. 396)

Tedavi: Peygamberimiz (s.a.v.): “Sizlere zeytinyağını tavsiye ederim. Hem yeyiniz hem de onunla yağlanınız. Zira zeytinyağı basur hastalığı için şifadır” buyurmuştur. (Bağdadî)

İbn-i Abbas (r.a.) demiştir ki: “Ben, benzi sararmış olarak Peygamber (s.a.v.)’in yanına varmıştım. “Ey ibn-i Abbas, bu ne haldir?” diye sordu. Ben de: “Basur hastalığı var” dedim. “Küçük yaşta olmana rağmen öyle mi? Gebre otunun çiçek tomurcuğunu alıp iyice döversin, sonra sulandırıp içersin!” buyurdu. Bende aynen yaptım ve iyileştim.”(E.Nuaym vr. 8106)

Bir Yorum Bırak