Şekk ile yakîn zâil olmaz.

Kesin olarak bilinen birşey, sadece şüphe ve kuşku ile ortadan kalkmaz.

Misal: Abdest aldığını kesin olarak bilen bir kimse, abdesti bozup bozmadığından şüpheye düşse, şer’an abdestli sayılır, tekrar abdest alması gerekmez.