Ramazan ayında oruçlu olarak sabahlayan bir kişi daha sonra sefere çıksa ve orucuna da devam etmeyi kast etse, sonra yolculuk esnasında orucunu bozsa keffaret vacip olmayıp sadece güne gün kaza eder. Çünkü bu kişi seferde iken orucunu bozmuştur. Ve seferi, keffareti düşürmek kastıyla yapmamıştır.

Yolculuk Esnasında Orucu Bozma

Yolculuk esnasında orucu bozmayı kast etse, öğlenden önce olsun veya sonra olsun seferden döndüğünde orucunu bozacak olursa keffaret vacip olmayıp sadece güne gün kaza eder. (Ebu Abdillah Muhammed b. El-Hasen eş-Şeybâni, Kitâbu’l-Asl)

Bir Yorum Bırak