Nisan Yağmurlarında Okunacak Dua ve Yağmurda Okunacak Dua

Nisan aylarının başındayız, Nisan yağmurları hem kültürümüzde hem de dinimizde önemli bir yere sahiptir. Nisan yağmurlarında okunacak dua tavsiyemiz şu şekildedir.

Nisan Yağmurlarında Okunacak Dua

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Ömer İbn-i Hattâb (r.a.)’in şöyle dediği rivâyet edildi: “Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Kim yağmur suyundan alır da (bir rivâyette Nisan yağmurundan) ve üzerine yetmiş (70) def‘a Fâtiha Sûresi ve yetmiş (70) def‘a Âyetü’l-Kürsî ve yetmiş (70) kul-huve’llâhu ahad ve yetmişer (70’er) def‘a da Mu‘avvizeteyn’i (Felâk ve Nâs Sûrelerini) okursa; nefsim, yed-i kudretinde olan’a (Allâh’a) yemîn ederim, muhakkak Cibrîl bana geldi ve haber verdi ki:

“Her kim, bu sudan arka arkaya yedi (7) gün, sabahları içerse, muhakkak Allâh Sübhânehu ve Te‘âlâ, o suyu içen kimsenin cesedindeki bütün hastalıkları def‘ eder ve onu hastalıktan âfiyette kılar ve damarlarından ve etinden ve kemiğinden ve bütün a‘zâlarından (hastalığı) çıkarır.”

  1. Yetmiş (70) def‘a Fâtihâ Sûresi
  2. Yetmiş (70) def‘a Âyetü’l-Kürsî
  3. Yetmiş (70) def‘a İhlâs Sûresi
  4. Yetmiş (70) def‘a Felâk Sûresi
  5. Yetmiş (70) def‘a Nâs Sûresi

Nisan Yağmuruyla Alakalı Hadis’i Şerif

“Resûlullâh (s.a.v.), her zaman hastalıklarında Mu‘avvizeteyn Sûrelerini okuyup kendi ellerine üflemek ve ondan ifâkat için elleriyle vücûdlarını sıvazlamak i’tiyâdında idiler.” (Buhârî) “Allâh’ım! Bize dünyada iyilik, âhirette de iyilik ver. Ve bizi cehennem azâbından koru!” (Bakara s., Âyet: 201) Bu, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in ekseriyetle okudukları duâdır. (Müslim)

 

Bir Yorum Bırak