Ne gördüysen a’dâdan ne, lûtf-i âşinâdan bil Umurunu Hakk’a tefviz eyle Cenâb-ı kibriyâdan bil.

Bir Yorum Bırak