Mevridi nassda içtihada mesağ yoktur

Yâni bir mes’ele hakkında âyet veya hadîste kat’î bir beyân varsa, bu o mes’ele hakkında bir nass sayılacağından artık o mes’ele hakkında içtihada cevaz yoktur.