Meşakkat teysiri celb eder

Yâni, güçlük, kolaylığı gerektirir, sıkıntı genişliğe yol açar. Darlık zamanında genişlik göstermek gerekir.

Misal: Açlıktan ölecek kimsenin, haram şeylerden ölmeyecek kadar yemesine müsaade edilmiştir.

Fıkıhtaki istihsan müessesesi bu kaideye dayanır.
“Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez” ayeti bu prensibin delilidir.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin