Mani zail oldukda memnu avdet eder.

Engel ortadan kalkinca yasak hâli geri gelir.

Misal, zengin kimse zekat alamaz ama seferde malına ulaşma imkanından mahrum kalırsa o esnada zekat alabilir ancak seferden dönüp malın ulaşınca artık zekat alamaz.