Kelâmda aslolan mânâyı hakîkidir.

Yani bir sözün gerçek mânâsına yorulması mümkün oldukça mecaz manasına yorulmaz.

Misal: “Evlâda” yapılmış bir vakıfta torunlar muhatab değildir. Vakfedenin çocuğu yoksa evlâd sözünden artık torunlar anlaşılır