Kadir Gecesini Nasıl Aramalıyız?

Bu yazımızda Kadir Gecesini nasıl aramalıyız? Sorusuna cevap veriyoruz. İçerikte büyük İslam alimlerinin görüşlerinden ve Hadis-i Şeriflerden derlemeler yaparak kadir gecesi nezaman, kadir gecesini nasıl aramalıyız? gibi soruları cevaplandırdık.

Her sohbetleri ümmet için bir lütf-i ilahidir elhamdülillah. İşte bu leyletil kadrü hayrum min elfi şerh kavl-i şerifinin sırrıyla ashabı kiram rıdvanallu Teala aleyhim ecmain hazaratı  bu ayeti kerimeyle ferahlandığı gibi başka hiçbir şeyle ferahlanmamışlardır. … bu mazhariyete nail olduğumuzdan Allah Teala Hazretlerine hamd ederiz. Elhamdülillah. Sahih-i Buhari’de  İbni Ömer (r.a)’den rivayet ediliyor: Resûlullâh  (s.a.v.) Hazretleri ashabına “Kim ki leyle-i kadri (kadir gecesini) aramayı niyet ederse onu Ramazanın yevm-i ahirinde, yani Ramazanın son gecelerinde arasın buyurdu. Gene Buhari’den bir rivayete göre Ebu Said-i Hudri (ra)’den rivayete göre Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu: “Rüyamda  bana leyle-i kadrin (kadir gecesinin) alameti gösterildi sonra unutturuldu yahut ben unuttum.  … Leylei kadri Ramazanın aşri ahirinde (son 10 gününde) tek gecelerde arayınız” buyurmuştur.

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Sahihi Buhari’de Übade İbn-i Sâmit (radıyallâhu anh) rivayetiyle: “Allah Resûlü (salla’llâhu aleyhi ve sellem), Kadir Gecesi’ni haber vermek üzere (hâne-i saâdetinden yanımıza, mescide) çıktı ve şöyle dedi: Ben, size Kadir Gecesi‘ni haber vermek üzere çıkmıştım. Filân ile filân kavga ettiler de ona dâir olan bilgi (benden çekip alındı, göğe) kaldırıldı. İhtimâl ki hakkınızda bu daha hayırlıdır. Artık siz, Kadir Gecesi’ni 20’den sonraki 9. (yani 29.) 7. (yani 27.) veya 5. (yani 25.) gecelerde arayınız, buyurdu”

İmam-ı Azam (rahimehullah):  Kadir gecesi ramazandadır, kah öne geçer kah son günlere kalır demiştir.

İmamı Şafii  rahimehullah Kadir gecesinin ramazanın aşrı  ahirindedir (son 10 gündedir) demiştir.

İmamı  Malik   rahimehullah:  Kadir gecesi  aşrı ahirin (son 10 günün)  cümlesinde (tamamında) aranır, demiştir.

İmamı Muhammed rahimehullaha göre  Kadir gecesi ramazanın gayrı muayyen (belli  olmayan) bir gecesindedir demiştir.    Bazılarına göre kadir gecesi senenin bütün gecelerinde  …(deveran eder). Ehlullah diyorki : eğer zamanın kadr ükıymetini bilirsen, her gece kadir gecesidir.