Kadîm, kıdemi üzere terk olunur

Yani birşey öteden beri meşru bir şekilde devam edegeldiği hâl üzere, aksine bir delil olmadıkça devam eder.

Misal: Eskiden beri herkesin istifade ettiği bir kuyu hakkında birisi çıkıp “bu bana ait” derse kabul edilmez.