İşlenmesi memnu’ olan şeyin istenmesi dahi memnu’ olur.

Misal, Zulmetmek, rüşvet vermek men edildiği gibi birisinden bunları yapmasını istemek de men edilmiştir, caiz değildir