Fıkıh ilminin mevzusu: Mükellefin fiilleridir. Yani hayatı boyunca işleyeceği bütün hususlar, fıkhın konusu dahilindedir.

Fıkhın Gayesi: Dünya ve ahıret saadetine nail olmaktır.

Mükellef: Allahu teala tarafından kendisine bir şeyi yapmak veya yapmamak külfeti/zahmeti lazım getirilen akıllı ve baliğ kimsedir.

Şeriat: Din, islam, millet. Allahu tealanın kulları için tayin etmiş olduğu dini/uhrevi ve dünyevi ahkamın toplamıdır. Bazan, islamda ceza hukukuna da şeriat denir

Ameliyye: Kulların fiilleri ile alakalı hususlardır. İbadetler, muameleler, ukûbat (had cezaları) bu kapsamdadır
Buna itikadi hususlar dahil değildir.

Anlamı: Fıkıh, Şeriatın ameli meselelerini, tafsili delillerin den bilmektir.