İki fesad teâruz ettikde, ehaffi irtikâb ile, a’zamın çaresine bakılır.

İki kötülükle karşı karşıya gelince daha hafif olan işlenir böylece daha büyük olan işlenmekten kurtulunur.

Ama iki kötülük eşitse dilediğini seçer.

Misal, annenin karnındaki çocuk doğmuyorsa ve ölecekse, annenin karnı yarılarak çocuk çıkarılır, sonra anne karnı dikilerek bu zarar ile atlatılmış olunur.