İçtihad ile ictihad nakzolunmaz (İçtihat ile içtihat nakzolunmaz)

İctihad, açık olmayan bir meselenin hükmünü Kur’an ve Sünnet’ten çıkarabilmek demektir.*

Müctehidlerin ictihadları birbirine uymayabilir. Biri digerini bozmaz. Müctehid ehil olmak şartıyla birine uymak kâfidir.

  • Kimler ictihad yapabilir: https://mevlanatakvimi.com/ancak-eh-il-kimseler-ictihad-yapabilir/

Günümüzde Müctehid Alım Var mıdır?
https://mevlanatakvimi.com/gunumuzde-muctehid-alim-var-midir/

Ictihad kapısı kapalı mıdır?
https://mevlanatakvimi.com/ictihat-kapisi-kapali-midir/