Hacc İle İlgili İncelikler

Hacc İle İlgili İncelikler başlıklı yazımız haccın fazileti ve haccda yapılan duaların kabulü ile ilgilidir.

“Oraya (Hacca) gitmeye bir yol (imkân) bulan kimseye, Beytullah’ı haccetmesi, Allâh (c.c.)’un hakkı (olarak o kimseye farz)dır.” Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki, “Kim Allâh (c.c.) rızası için hacceder de hac esnasında kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günâhlara sapmazsa, anasından doğduğu gün gibi tertemiz olarak döner.” Ölmüş olan kimse adına veya hacc yapmaya engel bir hali olup ölünceye kadar bu hali devam eden kimsenin yerine vekaleten hac yapmak caizdir. Hac’ta duâların kabul edildiği yerler: Mekke’de ve Mekke’ye yakın yerlerde bulunan ve duâların kabul edildiği bazı yerler şunlardır:

  • Peygamberimiz (s.a.v.)’in zamanındaki tavâf alanı. (Şimdiki tavaf alanı, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanındaki tavâf alanından geniştir. O zamanki alan Kâbe-i Muazzama’nın hemen yakınıydı.)
  • Mültezem. Altın oluğun altı. Kâbe-i Muazzama’nın içi. Zemzem kuyusunun bulunduğu yer. (Zamanımızda buranın üstü kapatılmış olup tavâf alanının altında kalmıştır.)
  • Makâm-ı İbrahim’in arkası. Safa. Merve. Sa’y yeri. Arafat. Müzdelife’de Meş’ar-i Haram. Minâ. Birinci ve ikinci şeytan taşlama yerleri. Kâbe-i Muazzama’nın ilk görüldüğü zaman. Hatıym.

(Allame Eş-Şeyh Alaaddin Abidin, Üç Boyutuyla İslâm, 546.s.)

Bunları Biliyor Muydunuz?

Soru: Hem dini hem de resmi nikahla eşinden ayrılmış biri eski kocasından nafaka alabilir mi? Tazminat davası açabilir mi?

Cevap: Boşanma olduğu takdirde kadının kocasından alacağı şeyler şunlardır: Öncelikle mehir. Daha önce almadıysa mehrini alır. İkinci olarak; kadın gerek zatî olsun gerek başka bir eşya olsun özellikle kendisine ait eşyaları varsa, onları alır. Üçüncü olarak kadın iddet sonuna kadar nafaka alabilir ki dinimizde normal hallerde iddet iki- üç ay sürer. Kadının bunun dışında yani iddetten sonra yoksulluk nafakası veya tazminat alma gibi hakkı yoktur. Bu üç madde dışında kadın, kanuni imkânları kullanarak zorla herhangi bir şey alırsa haksızlık etmiş, kul hakkına girmiş olur.

(Prof. Dr. Orhan Çeker)