Hacamat Orucu Bozar mı?

Hacamat orucu bozar mı? Oruçluyken hacamat kullanmak oruca halel getirir mi?

Kişinin hacamat yaptırması yani kan aldırması halinde orucu bozulmaz. Hacamat nedeniyle orucun kazasının gerekmemesinin delili ise şu hadisi şeriftir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

 “Ebu Said el-Hudri (r.a.)’den Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Üç şey oruçlunun orucunu bozmaz; kan aldırmak, kusmak, rüyalanmak.” (Sünenu’t-Tirmizî, 719)