Göz Damlası Orucu Bozar mı?

Ramazan ayında oruçluyken göz damlası kullanmak, göze damla damlatmak orucu bozar mı? sorusu çok kişi tarafından sorulmaktadır. Bu soruya yanıt arıyoruz.

Göze sürülen sürme benzeri şeyler veya damlatılan herhangi bir şey orucu bozmaz. Boğazında, sürülen veya damlatılan şeyin tadını hissetmesinin oruca bir zararı yoktur. Zira bu, o şeyin kendisi değil, eseridir. Boğazında bir parça sürme veya damla bulan kişi, bunun ağız dışında bir yerden içeriye girdiğine hükmetmelidir. (Kitabu’l-Asl) Zira gözden mideye bir menfez yoktur. Boğazda hissedilen duman ve tozda da kıyas orucun bozulmadığı şeklindedir. (Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed Şemsu’l-Eimme es-Serahsî, el-Mebsût)

Hazreti Aişe’den (Allah ondan razı olsun) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.) oruçlu iken kühül kullanmıştır.” (Sünenu İbn Mâce: 1678)