Fitre Vermeyenin Orucu Kabul Olur mu?

Bu yazımızda İmam Şa’rani hazretlerinin fitre vermeyenin orucu hakkında söylediklerini sizlere aktaracağız. Ramazan ayının sonuna ulaştığımız, bayramın sevinci içerisinde olduğumuz bugünlerde fitre konusunda insanların aklında olan sorulardan bir tanesi de budur. Fitre vermeyenin orucu kabul olur mu?

İmam Şa’rani Hz Anlatıyor:

 Bütün hayatım boyunca evimin yirmi dört saatlik nafakasını te­min edecek malî bir güce sahip olamadığından zekâtımı (fıtramı) veremiyordum. Böylece 950 hicrî senesinin ramazan bayramı gelip çat­mıştı. Bayramdan sonra, bir gece rüyamda bir olayla karşılaştım. Ken­dimi birçok insanların bulunduğu geniş boş bir yerde gördüm. Halkın elinde erîkeler (tahtlar; güvey ve gelin odalarındaki süslü sedirler gi­bi) vardı. Bu kişiler ellerindeki erîkeleri havaya fırlatıyorlar ve bir­kaç arşın yükseldikten sonra erîkeler yere düşüyordu. En son ben de onlar gibi elimdeki erîkeyi fırlattım, biraz yükseldikten sonra yere düşmüştü. Yanıbaşımda bulunan meleklerden birine, «Bu nedir?» diye sorunca, bana, «îşte bunlar, ramazan ayında oruç tuttukları halde ze­kâtlarını (fıtralarmı) vermeyen insanlardır ki, oruçları havaya fırlat­tıkları bu yastıklar gibi cansız, ruhsuz, içi boş deri tulumlara benze­mektedir» dedi. Ben de meleğe, «İyi ama, ben evimin yirmi dört saat­lik nafakasını temin edecek bir gücüm olmadığından zekâtımı veremi­yorum» dedim. Bunun üzerine melek, «Peki, fazladan giyecek bir göm­leğin, bir palton veya bir çift nalının yok mu? Varsa bunları satar, buğday alır, zekâtını verirsin. Senin gibisine zekâttan kaçınmak ya­kışmaz» diye cevap verdi. Ben de, «Peki» dedim.

Sonradan dost tüccarlardan birinin bana hediye ettiği yeni bir çift nalının sandıkta bulunduğunu hatırladım. Buhu hemen satarak ze­kâtımı verdim. O seneden beri bu güne dek, fıtramla birlikte bakmakla mükellef olduğum aile efradının fıtralarını da vermekte kusur etme­dim. Böylece bir hadîsin sıhhati benim nezdimde kesb-i kuvvet eyle­mişti. Hadîsde, «Ramazan orucu kişi zekâtını (fıtrasını) verinceye kadar gök ile yer arasmda hareketsiz asılı kalmış olur», buyurulmuştur. Ey kardeşim, ramazan orucunun fitresini bayramdan önce çıkarıp vermelisin. (El Uhudü’l Kübrâ, s.250)