Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur.

Bir kimse iki şerden birini seçmek mecburiyetinde kalırsa, diğerine nisbetle daha hafif olan tercih edilir.