Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bizlere gıybeti açık bir şekilde tarif etmişlerdir. Bu konuda Efendimiz (s.a.v.); “Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” buyurur. Oradakiler, “Hayır! Bunu ancak Allâh (c.c.) ve Resûlü (s.a.v.) bilir” derler. Efendimiz (s.a.v.), “Din kardeşini kerâhet duyduğu ve nefret ettiği bir şeyle anmaktır” buyurur. Bir Sahabi (r.a.), “Din kardeşimde gördüğüm bir şeyi söylemiş olursam ne olur?” deyince, Efendimiz (s.a.v.), “Söylediklerin doğru ise gıybet yaptın. Yalan ise, iftira ettin demektir” buyurmuşlardır. (Müslim)

Efendimiz (s.a.v.) bizlere gıybet yapmamamızı vasiyet etmişlerdir. Bunun din kardeşinin etini yemek, ırzına dil uzatmakla aynı olduğunu bildirmişlerdir.

Nitekim Ebû Davûd (r.âleyh) şu hadîsi anlatır: “Cebrail (a.s.) ile birlikte göklere yükselirken, tırnakları bakırdan olan birtakım insanların, yüzlerini ve göğüslerini tırmaladıklarını gördüm. Bunların kimler olduklarını Cebrail (a.s.)’a sordum. Bana, “Bunlar gıybet yaparak insanların etlerini yiyenler ve ırzlarına sataşan kimselerdir” dedi.”

Taberanî (r.âleyh) şu hadisi anlatır: “Efendimiz (s.a.v.)’in yanında oturan bir kimse, kalkıp gider. Âshâb (r.a.e.) adamın güçlükle kalktığını görünce, “Amma da zayıf ve halsiz” derler. Efendimiz (s.a.v.) onlara, “Böyle konuşmakla, bir din kardeşinizin etini yemiş oldunuz, gıybetini yapmış oldunuz” buyururlar.” Yine Taberanî şu hadîsi anlatır: “Adamın biri, Efendimiz (s.a.v.)’in meclisinden kalkar. Meclistekilerden biri, o kimsenin aleyhinde konuşur. Efendimiz (s.a.v.) o kimseye, “Kalk ağzını ve dişlerini temizle” der. O kimse, “Neden? Zira ben ne et ne de ona benzer bir şey yedim” der. Efendimiz (s.a.v.) de, “Çünkü sen, kardeşinin etini yedin” buyururlar.” İmâm Ahmed (r.âleyh) anlatır: “Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Cehennem’de birtakım insanların leş yediklerini görür. Yanında bulunan Cebrail (a.s.)’a: “Bunlar kimlerdir?” diye sorar. Cebrail (a.s.), ”Bunlar insanların etini gıybet yaparak yiyenlerle insanların namusuna dil uzatanlardır” der.”

(İmâm Şaranî, Büyük Ahidler, s.976-977)

Bir Yorum Bırak