Def-i mefâsid celb-ı menâfî’den evlâdır.

Yani kötülüğün giderilmesi, menfaatin elde edilmesinden önceliklidir.

Yani günahtan kaçınmak, sevap işlemekten önce gelir.