Bir zamanda sabit olan şeyin hilâfına delil olmadıkça bekasıyla hükmolunur.

Bir şeyin daha önce gerçekleştiği sabitse, aksine bir delil olmadıkça devam ettiği kabul edilir.

  1. Mecelle maddesi, yani şimdiki durumun hakem kabul edilmesi ile yakından ilgilidir. Ayrıca 5 ve 9. maddeler de bu maddeyi tefsir eder.