Bir topluluğun efendisi, o topluluğa hizmet edendir” (Aclunî, Keşfü’l-Hafa: 1/562, Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs: 2/324, Hatib el-Bağdadî, Tarihu Bağdad: 10/187).

Bir Yorum Bırak