Bir şeyin bulunduğu hâl üzere kalması asıldır
(el-aslü bekâu mâ kâne alâ mâ kâne)

Birşey bir zamanda ne hâl üzere bulunmuş ise, o hâlin değiştiğine delil olmadıkça o şeyin bulunduğu hâl üzere kaldığına hükmolunur.

Misal: Kayıp kişinin öldüğü ispatlanana kadar hayatta olduğu kabul edilir ve nikah vs gibi akidleri devam eder.