Bir işten maksad ne ise hüküm âna göredir. (Mecelle K. 2.)

Yani bir işi yapan kimse, o işi hangi niyet ve amaçla yapmışsa hüküm ona göre verilir.

Ahlak ve hukukta; kasıt ve niyetin önemi büyüktür.

Olaylar, amaç ve niyet gözeterek değerlendirilir.

“Ameller niyetlere göredir” hadis-i şerifinden çıkarılan bu kâide, fıkıhtaki hükümlerin pek çoğunu kapsadığından önemlidir.