Bir iş zıyk oldukta müttesi’ olur.

Yani bir işte meşakkat görülünce ruhsat ve genişlik gösterilir.

Misal borcunu ödeyemeyen kimseye taksit ile ödeme imkanı verilir