Bir emr-i hâdisin akreb-i evkatına izafeti asıldır.

Yani sonradan ortaya çıkan bir olayın en yakın zamana nispet edilmesi esastır.

Misal: Ölen bir kimsenin, ölümünden önce yaptığı ikrarın zamanında ihtilaf doğsa, ölüm hastalığında yapıldığı kabul edilir.