Âyinedir bu âlem her şey hakla kaim Mir’âtü Muhammed’den (s.a.v.) Allah görünür dâim.

Bir Yorum Bırak