Alınması memnu’ olan şeyin, vermesi dahi memnu’ olur.

Misal, faiz geliri elde etmek haram olduğu gibi borç alıp faiz ödemek de caiz değildir.