Ala hilâfi’l kıyas sabit olan şey, sâire makisun aleyh olmaz.

Yani, kıyasa muhalif olarak kitap sünnet veya icma ile sabit olan veya zarureten sabit olan bir şey, benzeri başka meseleler için delil olmaz.

Misal: Mevcut olmayan bir şeyin satılması caiz değilken terziye elbise siparişi vermek gibi selem akidleri sünnetle caiz kılınmıştır. Ama buna kıyasen hazırda olmayan her mal satın alınabilir genellemesi yapılamaz.

Sui misal emsal olmaz sözü bu kaidenin varyasyonlarındandır.