İbrahim ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümanidi; müşriklerden de değildi.(Âl-i İmran s. 67)

Bir Yorum Bırak