Âdeten mümteni’ olan şey, hakikaten mümteni’ gibidir.

Bir şeyin varlığı âdeten imkan dışı ise, hakikaten imkansız sayılır.

Âdeten mümteni’ olan şey, hakikaten mümteni’ gibidir.

Misal, bir kimse bir şahsa bir hakkı ikrar etse bu ikrariyla ilzam olunur. Çünkü bu kimsenin kendi aleyhine yalan yere birşeyi ikrar etmesi âdeten imkansızdır.