Âdet muhakkemdir.

Bir şer’î hükmü isbat için örf ve âdet hakem kılınır.
Âdetler, hakkında nas olmayan cüz’i hususlarda hükme medâr olur.