Resûlullah (s.a.v.) şu tavsiyede bulundu. “Ya hayır söyle, ya da sus.” Bunun daha açık mânâsı; dilini koru. Ancak hayır söyle. Böyle yaparsan, ganimet bulursun. Bunu yapamazsan sus; selâmet bulursun, demektir. Çünkü selâmet sükûttadır. Şeytan ancak sükûtla mağlûp edilir.
Hakîm zâtlardan biri şöyle anlattı:
“Altı şey var ki, câhil onlarla tanınır.” Şöyle ki:

  1. Her şeye öfkelenmek, gazaplanmak. Yâni cahil; insana kızar, hayvana kızar, hattâ sevmediği cinsten karşısına ne çıkarsa kızar. Bu davranış ise cahillik alâmetlerindendir.
  2. Faydası olmayan söz söylemek. Akıllı olan kimse kendisine faydası olmayan hiçbir söz söylememelidir. Konuşacaksa bunun ya dünyasına ya da ahiretine yararlı olması gerekir.
  3. Yeri gelmeden mal harcamak. Öyle ki, malını kendisine hiçbir fayda getirmeyecek yere verir. Bu da cahillik alâmetidir.
  4. Herkesin yanında sırrını söylemek.
  5. Herkese güvenmek.’
  6. Dostunu, düşmanından ayırt edememek.

Hz. İsâ (a.s.)’nın şöyle dediği anlatılır. “Allâh (c.c.)’un zikri dışındaki her söz, hiçtir. Hangi sükût fikir değilse, gaflettir. Hangi bakışta ibret yoksa, boştur. Sözü, Allâh (c.c.) zikri; sükûtu tefekkür; bakışı ibret olanlara ne mutlu!”
Evzaî’nin (r.a.) şöyle dediği anlatılır. “Mü’min az söz eder, çok iş yapar. Münafık ise çok lâf eder, âz iş yapar.” Yahya b.Ebî Kesir (r.a.) şöyle dedi. “Bir kimsenin konuşması düzgün olunca bundan diğer işlerinin de düzgün olduğu anlaşılır. Bir kimsenin konuşması bozuk olunca diğer davranışlarının da bozukluğu anlaşılır.” Lokman Hekîm’in oğluna şöyle dediği rivayet edilmiştir. “Bir kimse, kötü yerlere girip çıkarsa itham altında kalır! Diline sahip olmayan kimse bir gün mutlaka pişman olur.”
(Ebu’l Leys Semerkandi,Tenbihül Gafılin, s.239-243)