Tag Archives: ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNÜN FAZÎLETİ

Zilhicce Ayı İbadetleri Zilhicce Ayı İbadetleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) vâlidemiz, rivâyet ettikleri hadîste, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle müjde verdiklerini haber veriyorlar: “Zilhicce’nin ilk on gününün gecelerinden birini ihyâ etmesi, o kimsenin bir seneyi hacc ve umre ibâdetiyle ihyâ etmesi gibidir. Bu (dokuz) günlerden bir gün oruç tutması, senenin öbür vakitlerinde […]

Zilhicce’nin İlk On Günü Duaları Zilhicce’nin İlk On Günü Duaları. Zilhicce ayı, Kurban Bayramı’na 10 gün kala başlamaktadır. Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır.  Tergîb-i Hamîdî’de geçtiğine göre bu günlerde şu duâlar yapılabilir:1- Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh lehül mülkü ve lehül […]

Allâh katında günlerin en faziletlisi, Zilhicce ayının ilk on günüdür. Sâlih amellerin, hiçbir vakitte, bu günler kadar makbul olmaz. Bu on günün büyüklüğündendir ki, Allâhü Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîmi’nde: “Velfecri ve leyâlinaşrin…” diye yeminle buyuruyor. Enes bin Mâlik’in (r.a.) bildirdiği hadîs-i şerîfde: “Bu günlerin her biri, fazilette bin güne, Arife günü ise on bin güne eşittir.” […]