Tag Archives: Yumuşak Huyluluk İle Güzelleşmek

Yumuşak Huyun Faydaları Yumuşak Huyun Faydaları başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Cabir (r.a.) Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivâyet eder: “Cehennemin kendisine haram olduğu kimseyi size haber vereyim mi? İnsanlarla kolay anlaşan, yumuşak tabiatlı ve insanlara yakınlık gösterene cehennem haramdır.” (Tirmizî) Ebû Mes’ûd el-Ensârî (r.a.) şöyle rivâyet eder: Resûlullâh (s.a.v.)’e bir adam getirilmişti. Adam, Resûlullâh (s.a.v.)’in huzurunda […]

Muhabbet Kimlerde Bulunur? Muhabbet Kimlerde Bulunur? Başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. “Kardeşler üç çeşittir: Birisi gıda gibidir; o her gün lazımdır. Diğeri, ilaç gibidir; ihtiyaç olunca alınır. Üçüncüsü, hastalık gibidir; kendisinden kaçılır.”İnsan bu üçüncüsü ile imtihân içindedir. Onunla ünsiyet kurulamaz, muhabbet edilemez, kendisinden bir fayda gelmez. Birinci kimse, Allâhü Te’âlâ’nın kuluna bir ikrâmıdır; onunla kolayca kaynaşılır, […]

Çocuk Yetiştirmede Dikkat Edilecek Hususlar Çocuk Yetiştirmede Dikkat Edilecek Hususlar. Çocuklarını küçükken ilim meclisine, sâlihlerin sohbetine, cömertliğe ve diğer güzel ahlâklara, sâlih amellere alıştırmalıdır. Böylece daha küçükken huy edinirler, alışırlar Erkek çocuklara, ipek kaftan, takke, kuşak ve sâir ipekli elbiseler giydirmemelidir. Erkeklerin ipek giymesi caiz değil, haramdır. Kadınlara helâldir. Erkek çocuklara giydiren günahkâr olur. Saf […]

Güzel Müslümanlığın Alametleri Güzel Müslümanlığın Alametleri. Güzel müslüman, çok konuşmaz; yumuşak yüzlüdür, müminlere karşı alçak gönüllü, kibirli insanlara karşı onurludur. Güzel bir müslüman, hayır işleri ve hayır işleyenleri sever. Kötülükten ve kötü işleyenlerden uzak durur. Yapılması teşvik edilen veya emredilen işlere imkânı olduğu sürece koşar. İmkânı olmayıp bu şeyleri yapamadığı zaman üzülür. Kendisini ilgilendirmeyen söz […]

Ahlakımızı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Ahlakımızı Nasıl Güzelleştirebiliriz? İnsan yaratılışındaki ahlâkını tamamen söküp atamaz, ama belli bir eğitimle güzelleştirebilir, iyi ahlâkı kötü ahlâkın üzerine ikâme edebilir. Nebî (s.a.v.); “Uhud Dağı yerinden oynadı deseler inanın, bir kişinin ahlâkı değişti deseler inanmayın” buyurmuşlardır.Peki, Nebi-yi Ekrem (s.a.v.) bir taraftan ahlâkımızın düzeltilmesine çalışmayı emrediyor, bir taraftan da yukarıdaki hadis-i şerifi buyuruyor. […]

Hilm, Yumuşak Huyluluk İle Güzelleşmek Hilm, Yumuşak Huyluluk İle Güzelleşmek adlı yazımızda hilmin, kızgınlığı mükerrer bir şekilde yutmak suretiyle kazanıldığı ve Hilm, Yumuşak Huyluluk İle Güzelleşmenin neticesinin güzelliği ve sevâbının büyüklüğü anlatılmaktadır. Hilm, kızgınlığı yutmaktan daha üstün bir erdemdir. Çünkü halîm olan kimsede yüzün değişmesi gibi kızgınlık belirtileri de görülmez. Hilm iki türlüdür. Birincisi, Allâh(c.c.) […]