Tag Archives: YEMÎN ALLÂH (C.C.)’A YAPILIR

Yemîn yalnızca Allâh (c.c.)’a yapılır. Çünkü Allâh (c.c.)’un isminden başka bir şey ile yemîn etmek gizli şirktendir. (Çocuğumun üzerine yemin ederim vs. gibi sözler buna örnektir) İbn-i Ömer (r.a.) dedi ki: “Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu duydum: “Kim Allâh’tan başkası ile yemîn ederse şirk etmiş olur.” el- Mesâbîh’in şerhinde bu şöyle tefsîr edildi: Bunun anlamı, kim […]